ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Rys historyczny Stowarzyszenia WSD

Rys historyczny

1.     Rys historyczny Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Sandomierzu

 

W roku 1999 Ks.Bp Wacław Świerzawski, ówczesny ordynariusz naszej diecezji erygował Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Sandomierzu.

 Na początku Stowarzyszenie tworzyli Księża Diakonii i alumni wraz z Księżmi Profesorami, którzy udawali się w każdą niedzielę do licznych parafii naszej diecezji. Wyjazdy te owocowały coraz większym gronem ,,sympatyków” naszego Seminarium i tak też jest aż do dziś.

To już prawie 19 lat od kiedy Nasi Przyjaciele wspierają nas nieustannie swoją modlitwą i ewangelicznym wdowim groszem, który w świetle nauczania Papieża Jana Pawła II jest środkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania ,, domu kapłanów” i tych którzy się do kapłaństwa przygotowują.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net