ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Kandydaci

Słowo Księdza Rektora

 

 

3 października br. Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu zainaugurowało, po raz sto dziewięćdziesiąty siódmy, nowy rok akademicki. Formację przygotowującą do przyjęcia sakramentu kapłaństwa i związane z tym studia filozoficzno-teologiczne rozpoczęło 52 alumnów, w tym 9 kandydatów przyjętych na I rok.

 

Nowy rok akademicki rozpoczynamy w szczególnym czasie trwającego Roku Miłosierdzia Bożego oraz Roku Jubileuszu 1050. lecia Chrztu Polski. Serca nasze przepełnione są entuzjazmem, radością i wspomnieniami wspólnie spędzonych chwil razem z młodymi ludźmi z rożnych stron świata w czasie Światowych Dni Młodzieży przeżywanych w naszej diecezji, jak i w Krakowie. W naszych uszach brzmią słowa ze spotkań z Ojcem Świętym Franciszkiem. Doświadczyliśmy wiele dobra, życzliwości i otwartości ze strony naszych bliźnich.

 

Papież Franciszek w Krakowie, w oknie na Franciszkańskiej 3, zwracając się głównie do młodych małżeństw powiedział: Relacja utrzymuje się za pomocą wdzięczności. Słowa te jednak można odnieść do wszystkich wspólnot i ludzkich relacji.

 

Dlatego pragniemy, jako wspólnota seminaryjna, okazać wielką wdzięczność wszystkim naszym Dobroczyńcom dzielącym się z nami dobrami zarówno duchowymi, jak i materialnymi. Obiecujemy naszą modlitewną pamięć i prosimy o dalszą pomoc.

 

  

Jednocześnie pragniemy poinformować, że:

 

1. W roku akademickim 2016/2017 w ramach tzw. Niedziel Powołaniowych, odwiedzimy parafie w następujących dekanatach:

 

       13.11.2016 r. parafie dekanatu: Sandomierz, Gorzyce;

 

       7.05.2017 r. parafie dekanatu: Tarnobrzeg, Zawichost.

 

Prosimy o zaproszenie na Msze Święte Liturgiczną Służbę Ołtarza, dzieci i młodzież. Księża Profesorowie oraz Księża Studenci wraz z alumnami naszego Seminarium, którzy przybędą do parafii wygłoszą kazania i spotkają się z wyżej wymienionymi grupami.

 

2. Rekolekcje dla młodzieży męskiej w Wyższym Seminarium Duchownym odbędą się w dniach od 2 do 4 grudnia 2016 roku.

 

3. Od października do kwietnia, w czasie roku akademickiego, organizowane są w Seminarium, w drugi weekend miesiąca, Dni rozeznania powołania dla młodzieży męskiej.

 

4. W Wielki Czwartek (Diecezjalny Dzień Ministranta i Lektora), 13 kwietnia 2017 roku, po Mszy Świętej Krzyżma, zapraszamy do Wyższego Seminarium Duchownego na program słowno-muzyczny poświęcony odkryciu swego powołania oraz poczęstunek.

 

5. Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, szczególnie zwracamy się z prośbą do róż różańcowych. Prosimy także o zorganizowanie dekanalnej pielgrzymki na Jasną Górę w intencji powołań.

 

6. Do szkół średnich, we wcześniej uzgodnionym terminie, przybędzie diakon lub alumn V roku, by w czasie katechezy prowadzonej przez katechetę dać świadectwo o powołaniu.

 

  

 

Z pozdrowieniem kapłańskim i modlitwą

 

ks. dr Rafał Kułaga - Rektor WSD w Sandomierzu

 


© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net