ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Kandydaci

Słowo Księdza Rektora

 

8 października br. wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu przeżywała uroczystości jubileuszowe związane z 200-leciem istnienia oraz rozpoczęła nowy rok akademicki 2020/2021. Formację przygotowującą do przyjęcia sakramentu kapłaństwa i związane z tym studia filozoficzno-teologiczne podejmuje 34 alumnów, w tym 4 kandydatów przyjętych na I rok.

Jubileusz 200-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu uświadamia nam, że mamy za sobą długą i bogatą historię, a każdy rok przynosi nowe, nieoczekiwane wyzwania. Dziękujemy zatem Bogu za czas, który minął, a jednocześnie prosimy o błogosławieństwo na lata, które są przed nami.

Jako jubileuszowe wotum została wykonana złocona róża, umieszczona obok koronowanego w 2018 r. obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem w kościele seminaryjnym. Z racji jubileuszu wydane został wydany pamiątkowy album pod tytułem „Seminarium” ukazujący rok z życia naszej wspólnoty, a także: książka zatytułowana „Osobliwości kuchni klasztornej i seminaryjnej” autorstwa p. Anny Szylar i ks. Piotra Tylca.

 

Czcigodni Kapłani i nasi Przyjaciele!

Na progu nowego jubileuszowego roku akademickiego jako wspólnota seminaryjna, pragniemy okazać głęboką wdzięczność wszystkim naszym Dobroczyńcom dzielącym się z nami dobrami zarówno duchowymi, jak i materialnymi. Pamiętamy o Was w modlitwie i prosimy o dalszą pomoc.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w miarę możliwości wynikających z wymogów sanitarnych (w sposób bezpieczny i z zachowaniem przepisów):

1. W Roku Akademickim 2020/2021 w ramach tzw. Niedziel Powołaniowych, chcemy odwiedzić parafie w następujących dekanatach:

15.11.2020 r. parafie dekanatu: Ulanów, Rudnik Nad Sanem;

9.05.2021 r. parafie dekanatu: Pysznica, Szewna.

Prosimy o zaproszenie na Msze Święte Liturgiczną Służbę Ołtarza, dzieci i młodzież. Księża Profesorowie oraz Księża Studenci wraz z Alumnami naszego Seminarium, którzy przybędą do parafii wygłoszą kazania i spotkają się z wyżej wymienionymi grupami.

2. Rekolekcje dla młodzieży męskiej w Wyższym Seminarium Duchownym odbędą się w dniach 27 – 29 listopada 2020 roku.

3. Od października do kwietnia, w czasie roku akademickiego, organizowane są w Seminarium, w drugi weekend miesiąca, Dni rozeznania powołania dla młodzieży męskiej.

5. W Wielki Czwartek (Diecezjalny Dzień Ministranta i Lektora), 1 kwietnia 2021 roku, po Mszy Świętej Krzyżma, zapraszamy do Wyższego Seminarium Duchownego na program słowno-muzyczny poświęcony odkryciu swego powołania oraz poczęstunek.

6. Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji powołań kapłańskich, szczególnie zwracamy się z prośbą do róż różańcowych. Prosimy także o zorganizowanie dekanalnej pielgrzymki na Jasną Górę w intencji powołań zgodnie z terminami przekazanymi Księżom Dziekanom.

7. Do szkół średnich, we wcześniej uzgodnionym terminie, przybędzie diakon lub alumn V roku, by w czasie katechezy prowadzonej przez katechetę dać świadectwo o powołaniu.

 

W związku z sytuacją pandemiczną ostateczne decyzje będą podejmowane przed planowanymi wydarzeniami!

 

Za wszelką dotychczasową pomoc oraz otwartość i gościnność dla przybywających przedstawicieli Seminarium składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

 

Ks. dr Rafał Kułaga

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

 

 

 

 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net