ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Kandydaci

Warunki przyjęcia


Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

 
   Warunkiem przyjęcia jest:
 1. pozytywny wynik wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej
 2. zarejestrowanie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JPII
 3. egzamin i rozmowy kwalifikacyjne w WSD w Sandomierzu 
 4. złożenie odpowiednich dokumentów w WSD w Sandomierzu
 5. potwierdzenie decyzji o wyborze studiów

1. Wstępną rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Ks. Rektor
w Rektoracie Seminarium /tel. 511 413 002/
 
Rejestracja elektroniczna – KUL, Kierunek Teologia kurs „A” WSD SANDOMIERZ
(przed rejestracją na Uniwersytecie kandydat zgłasza się najpierw do Rektoratu WSD w Sandomierzu)
 
 Rejestracja kandydatów:
 I nabór stara i nowa matura 5 maja - 8 lipca 2022 r.
II nabór stara i nowa matura 21 lipca- 23 września 2022 r.

2. Rejestrację należy przeprowadzić w bazie danych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w następujący sposób:
    
R e j e s t r a c j a... krok po kroku:

 1. Załóż konto na w serwisie rekrutacyjnym KUL (klawisz Zarejestruj się ).
 2. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym.
 3. Uzupełnij dane osobowe lub nanieś zmiany w danych osobowych.
 4. Wybierz z oferty kierunek studiów tj. Teologia – studia jednolite magisterskie, Kurs „A” WSD Sandomierz
  Uwaga!!!
  • Nie pomylić z kursem „B”, który jest dla studentów świeckich
  • Nie pomylić z innymi seminariami duchownymi
   (oprócz naszego są wyszczególnione jeszcze m.in. lubelskie, kieleckie, zamojskie)
 5. Uzupełnij wymagane wyniki (z matury, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły czy z dotychczasowych studiów). Jeśli nie znasz jeszcze wyników, dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu.
 6. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków zatwierdź wybór i wydrukuj kwestionariusz zgłoszeniowy (opcja wydruku kwestionariusza znajduje się w szczegółach kierunku).
 7. Wydrukuj blankiet wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Druk wpłaty znajduje się w zakładce Opłata rekrutacyjna.
 8. Wnieś opłatę w terminie rejestracji. Następnego dnia po zakończeniu rejestracji upewnij się, że w zakładce komunikaty pojawiła się informacja o przyjęciu wpłaty.
 9. Sprawdź czy jesteś zobowiązany do składania dokumentów . Jeśli tak złóż je w wyznaczonym terminie.
 10. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek.
 11. Podczas rejestracji na studia jednolite magisterskie kandydat z nową maturą nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej. Natomiast kandydaci ze starą maturą składają:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
  • kserokopię świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej, potwierdzone urzędowo jako zgodne z oryginałem,
  • kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

 

3. Egzamin i rozmowy kwalifikacyjne /I tura/  - 12  lipca 2022 r., godz. 9.00
WSD Sandomierz  ( ul. Żeromskiego 6 )

 •      Praca pisemna z podstawowych prawdy wiary i zasad moralności chrześcijańskiej oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła – temat do wyboru z kilku podanych
 • Rozmowy kwalifikacyjne z przełożonymi WSD
 
Literatura:
        - Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);
        - Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub omówienia).

   
       
4. Dokumenty
a) opinia ks. proboszcza / ks. katechety
b) świadectwo chrztu i bierzmowania
c) świadectwo maturalne (TYLKO ORYGINAŁ - nie odpis !!!!)
d) opinia lekarza o stanie zdrowia
e) 3 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm
f) podanie o przyjęcie (z uzasadnieniem decyzji)
g) uzupełniony kwestionariusz seminaryjny
h) uzupełniony kwestionariusz KUL – owski
i) wprowadzenie zdjęcia elektronicznego na serwery KUL

5. Po zdanym egzaminie 13-18 lipca 2022!!!
– zaraz po ogłoszeniu wyników należy potwierdzić podjęcie studiów na KUL /wpis na listę studentów/. Trzeba wysyłać na KUL wydrukowany ze swego konta i podpisany formularz.
 

 
Miejsce:
Wyższe Seminarium Duchowne
ul. Żeromskiego 6
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 27 08

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net