ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Kandydaci

Warunki przyjęcia


 

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu


Wkrótce podamy terminy rekrutacji

W tym czasie zapraszamy na wydarzenia organizowane przez nasze Seminarium:

Weekendowe Dni Skupienia;

a także do kontaktu telefonicznego: 511 413 002

 


   Warunkiem przyjęcia jest:

1.     pozytywny wynik wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej

2.    zarejestrowanie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

3.    egzamin i rozmowy kwalifikacyjne w WSD w Sandomierzu 

4.    złożenie odpowiednich dokumentów w WSD w Sandomierzu

5.    potwierdzenie decyzji o wyborze studiów

 

1. Wstępną rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Ks. Rektor

w Rektoracie Seminarium /tel. 511 413 002/

 

Rejestracja elektroniczna – KUL, Kierunek Teologia kurs „A” WSD SANDOMIERZ

(przed rejestracją na Uniwersytecie kandydat zgłasza się najpierw do Rektoratu WSD w Sandomierzu)

 

 

Literatura:

 - Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego (Kielce: Jedność).

 - Benedykt XVI, Verbum Domini. Adhortacja Apostolska o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (Kraków: Wydawnictwo M 2010).

https://www.vatican.va/content/dam/benedict-xvi/pdf/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_pl.pdf

 - Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine. List apostolski na Rok Eucharystii(2004).

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/mane_nobiscum_07112004.html

 - Franciszek, christus vivit. Posynodalna adhortacja Apostolska do młodych i całego Ludu Bożego (2019) https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html

 

        

4. Dokumenty

a) opinia ks. proboszcza

b) opinia ks. katechety

c) świadectwo chrztu i bierzmowania

d) świadectwo maturalne (TYLKO ORYGINAŁ - nie odpis !!!!)

e) opinia lekarza o stanie zdrowia

f) 3 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

g) podanie o przyjęcie (z uzasadnieniem decyzji)

h) kwestionariusz seminaryjny (uzupełniany na miejscu w WSD)

i) uzupełniony kwestionariusz KUL-owski

j) wprowadzenie zdjęcia elektronicznego na serwery KUL

 

 

Za rekrutację odpowiada ks. rektor Michał Powęska, kontakt mailowy: rozeznajpow@gmail.com

 

Wyższe Seminarium Duchowne

ul. Żeromskiego 6

27-600 Sandomierz

tel.: 511 413 002

 

 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net