ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Ogłoszenia

 

 

                    

Niedziela Palmowa, rok B – 25 marca 2018 r.

1.        Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień - czas szczególnego przeżywania przez Kościół Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Poświęcenie palm podczas Mszy świętych i procesja przypomina nam uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy oraz nasze powołanie do oddawania czci Chrystusowi Królowi.

2.       W Wielkim Tygodniu przeżywać będziemy Triduum Paschalne:

·        Wielki Czwartek- w tym dniu obchodzimy pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa. W Bazylice katedralnej o godz. 10.00 będzie sprawowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza Msza święta Krzyżma świętego, podczas której nastąpi odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. W naszym kościele Msza święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.00, a po niej nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i możliwość osobistej adoracji do godz. 22.00.

·        Wielki Piątek jest jedynym dniem w roku, w którym nie sprawuje się Mszy świętej. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy od godz. 6.30. Liturgia tego dnia rozpocznie się w naszym kościele o godz. 17.00, a na jej zakończenie nastąpi przeniesienie Pana Jezusa do Grobu i adoracja do godz. 22.00. Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli spożycie w ciągu dnia jednego posiłku w zwyczajnej ilości, a pozostałe posiłki w ilości pomniejszonej oraz obowiązuje także wstrzemięźliwość, czyli całkowite wstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych.

·        W Wielką Sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim od godz. 6.00 rano. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny odbywać się będzie w naszym kościele od godz. 9.00 do 14.00.Natomiast liturgia paschalna rozpocznie się o godz. 19.00, a po niej procesja rezurekcyjna w kościele. Na liturgię Wielkiej Soboty przynosimy ze sobą świece.

3.       W Wielki Piątek i Wielką Sobotę w Bazylice katedralnej o godz. 9.00 Modlitwa brewiarzowa.

4.       W przyszłą niedzielę - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Msze święte o godz. 7.30, 9.00 i o godz. 11.00.

5.       Dziękujemy za ofiary składane na tacę oraz przekazywane indywidualnie, które są przeznaczane na potrzeby naszego kościoła i Seminarium. Wszystkich Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie, zwłaszcza w każdą środę podczas Mszy świętej sprawowanej w kaplicy seminaryjnej w intencji Ofiarodawców.

6.       Po Mszy Świętej można nabyć Baranki Wielkanocne jako jałmużnę wielkopostną. Zebrane środki zostaną przekazane do Caritas Diecezji Sandomierskiej.

7.       Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, rocznice, jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia.

8.      Módlmy się w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich do naszego Seminarium: Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty! Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów. Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wysiłków swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz twojej chwały! Wzbudź na nowo w Kościele swego Ducha, którego wylałeś na Apostołów.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net