ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Seminarium

WYKŁADOWCY W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM W SANDOMIERZU


   1. Ks. dr Jan Biedroń
Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa i wychowawcza, Psychologia i medycyna pastoralna, Pedagogika rodziny i specjalna
   2. Ks. mgr Leszek Chamerski
Muzyka kościelna, Śpiew kościelny, Emisja głosu, Chór seminaryjny
   3. Ks. dr Tomasz Cuber Teologia pastoralna
   4. Ks. dr Jerzy Dąbek
Katechetyka, Katechetyka specjalna, Metodyka katechezy, Dydaktyka katechezy
   5. mgr Izabela Marciniak
Język polski, Polska literatura religijna, Religijny wymiar literatury światowej
   6. mgr Jacek Kruk Wychowanie fizyczne
   7. Ks. dr Michał Grochowina
Prawo kanoniczne, Prawo wyznaniowe Rzeczpospolitej Polskiej
   8. Ks. dr Kazimierz Hara Homiletyka
   9. Ks. dr Roman Janiec
Pedagogika ogólna, Pedagogika rodziny i specjalna,
Dydaktyka szczegółowa, Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa i wychowawcza, Metodyka pracy naukowej
   10. Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
Liturgika fundamentalna, Liturgika praktyczna, Seminarium magisterskie
   11. Ks. dr Krzysztof Kida
Homiletyka, Homiletyka obrzędowa, Homiletyka formalna
   12. S. dr Maria Konopka Muzyka kościelna
   13. Ks. dr Paweł Lasek
Stary Testament, Nowy Testament, Historia zbawienia i geografia biblijna, Wprowadzenie do Pisma Świętego
   14. Ks. dr Marek Kozera Język łaciński, Język grecki
   15. Ks. prof. dr hab. Józef Krasiński Teologia Kościołów wschodnich
   16. Ks. dr Rafał Kobiałka Teologia życia wewnętrznego
   17. Ks. dr Bogdan Król Teologia duchowości
   18. Ks. dr Bartłomiej Krzos
Etyka, Logika, Ogólna metodologia nauk, Filozofia Boga, Antropologia filozoficzna
   19. Ks. dr Janusz Kucz Patrologia
   20. Ks. dr Rafał Kułaga Teologia dogmatyczna
   21. Ks. dr Marek Kumór
Teologia moralna ogólna, Teologia moralna szczegółowa, Bioetyka, Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
   22. Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
Filozofia przyrody, Teoria poznania, Wstęp do filozofii
   23. Ks. dr Jacek Marchewka Język włoski
   24. Ks. dr hab. Tomasz Moskal Historia Kościoła
   25. Ks. dr Waldemar Olech
Teologia moralna szczegółowa, Teoria i praktyka spowiedzi, Etyka, Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II 
   26. Ks. mgr Mariusz Piotrowski Teologia życia wewnętrznego
   27. Ks. dr Witold Płaza Historia filozofii, Metafizyka
   28. mgr Zbigniew Powęska Język angielski
   29. Ks. dr Piotr Tylec Historia Kościoła
   30. Ks. dr Dariusz Sidor Liturgika
   31. Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL Teologia biblijna
   32. Ks. dr hab. Leon Siwecki, prof. KUL
Teologia dogmatyczna, Teologia ekumeniczna
   33. Ks. dr Kazimierz Skawiński
Teologia fundamentalna, Filozofia religii. Religiologia, Propedeutyka teologii
   34. dr Beata Skrzydlewska Sztuka sakralna
   35. Ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek Historia Kościoła
   36. dr Michał Wyrostkiewicz Technologie informacyjne

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net