ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Modlitwa w intencji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Wincentego Granata

11 grudnia, w 41. rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Wincentego Granata, w kościele seminaryjnym sprawowana była poranna Msza św., której przewodniczył wice-postulator procesu beatyfikacyjnego - ks. Roman Sieroń. Eucharystię koncelebrowali księża przełożeni i profesorowie seminarium. We Mszy św. uczestniczyła ograniczona liczba wiernych, ale obecni byli także alumni i siostry zakonne, na czele z Przełożoną generalną Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego – M. Victorią Kwiatkowską i Przełożoną prowincjalną Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej – S. Ewą Janek. Sługa Boży przez wiele lat był kapelanem, wykładowcą i ojcem duchownym Sióstr Służek oraz opiekunem duchowym i Współzałożycielem Córek św. Franciszka Serafickiego.

Wieczorem podczas Nieszporów, na rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu, modliliśmy się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego ks. Wincentego. Nabożeństwu przewodniczył rektor seminarium ks. Rafał Kułaga.

Zachęcamy do modlitwy w intencji beatyfikacji Sługi Bożego.
 Boże, Źródło mądrości i dobroci, Ty powołałeś Wincentego do uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusowym i udzieliłeś mu daru głoszenia słowem, piórem i życiem Prawdy w miłości.
Spraw łaskawie, abyśmy coraz głębiej poznawali Twoją naukę i według niej żyli. Udziel nam za wstawiennictwem Twego sługi Wincentego łaski, o którą z wiarą pokornie prosimy... Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Ks. prof. Wincenty Granat zmarł 11 grudnia 1979 r. w Sandomierzu. Był wybitnym polskim teologiem, rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowcą naszego seminarium. Jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym został uroczyście zamknięty pod koniec października 2018 r. Obecnie sprawę bada Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. 

 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net