Strona Główna | Do ściągnięcia | Ciekawe strony | Kontakt  

 AKTUALNOŚCI

   Strona główna

/

Aktualności


Rok akademicki
2003/2004


Rok akademicki
2004/2005


Rok akademicki
2005/2006


Rok akademicki
2006/2007

        wrzesień

        październik

        listopad

        grudzień

        styczeń

        luty

        marzec

        kwiecień

        maj

        czerwiec


Rok akademicki
2007/2008


Rok akademicki
2008/2009


Rok akademicki
2009/2010


Rok akademicki
2010/2011


W najbliższym czasie

Maj
rok akademicki 2006/2007

29 maja 2007
Prymicje w kościele seminaryjnym
     29 maja 2007 roku w kościele seminaryjnym szesnastu Neoprezbiterów Kościoła sandomierskiego celebrowało Mszę świętą prymicyjną, razem z Przełożonymi i Księżmi profesorami naszego Seminarium. Eucharystii przewodniczył ks. Robert Utnik, który w naszej Wspólnocie pełnił funkcję proboszcza kościoła seminaryjnego.
    Słowo Boże wygłosił ks. dr Marek Kozera, w którym ukazał wielką potrzebę uświęcającej posługi kapłana w dzisiejszym świecie. Owoce Mszy świętej Księża prymicjanci ofiarowali w intencji Przełożonych i Profesorów seminarium, sióstr zakonnych, alumnów i pracowników świeckich naszej Alma Mater, zarówno żyjących jak i zmarłych.
    Po zakończeniu Liturgii Księża Neoprezbiterzy udzielili wszystkim specjalnego, prymicyjnego błogosławieństwa, które po spełnieniu odpowiednich warunków pozwala dostąpić odpustu zupełnego.


opr. webs

26 maja 2007
Święcenia kapłańskie
    Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam  i przed kapłaństwem w proch padam, i przed kapłaństwem klękam - ks. Jan Twardowski
     W sobotnie przedpołudnie 26 maja 2007 roku, w sandomierskiej Bazylice katedralnej 16 Diakonów VI-go roku naszego Seminarium zostało włączonych w grono prezbiterów Kościoła sandomierskiego. Święceń kapłańskich udzielił im J.E. ks. bp Andrzej Dzięga. Ksiądz Biskup w Słowie Bożym zaapelował o jeszcze większą miłość do Chrystusa, który uczynił ich kapłanami na wieki.
     Neoprezbiterzy Kościoła Sandomierskiego:
    1. Ks. Cisowski Krzysztof - par. pw. św. Jan Chrzciciela, Janów Lubelski;
    2. Ks. Dudek Janusz - par. pw. św. Michała Archanioła, Giedlarowa, archidiec. przemyska;
    3. Ks. Dziuba Damian - par. pw. Miłosierdzia Bożego, Tarnobrzeg;
    4. Ks. Flis Tomasz - par. pw. MB Częstochowskiej, Dzwola;
    5. Ks. Grzyb Marcin - par. pw. św. Marcina, Opatów;
    6. Ks. Kara Piotr - par. pw. MB Królowej Polski, Sandomierz;
    7. Ks. Kopeć Adam - par. pw. św. Bartłomieja, Majdan Królewski;
    8. Ks. Łyko Jan - par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Łętownia;
    9. Ks. Martyna Mirosław - par. pw. św. Jana Chrzciciela, Janów Lubelski;
    10. Ks. Rej Piotr - par. pw. Trójcy Przenajświętszej, Samborzec;
    11. Ks. Sibiga Krzysztof - par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Zbydniów;
    12. Ks. Tylus Stanisław - par. pw. MB Nieustającej Pomocy, Wierzchowiska;
    13. Ks. Utnik Robert - par. pw. św. Wojciecha, Wojciechowice;
    14. Ks. Utnik Sylwester - par. pw. św. Mikołaja Biskupa, Gierczyce;
    15. Ks. Warchoł Adam - par. pw. MB Królowej Polski, Stalowa Wola;
    16. Ks. Zaręba Paweł - par. pw. Św. Jadwigi Śląskiej, Świątniki;opr. webs

16 maja 2007
Iminieniny J.E. ks. bpa Andrzeja Dzięgi
     16-go maja Kościół katolicki upamiętnia męczeńską śmierć św. Andrzeja Boboli - Patrona Polski. W naszej Diecezji obchody tego święta zbiegają się z przeżywaniem swoich imienin przez Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Dzięgę. Wspólnota seminaryjna uczestniczyła w przygotowanych na ten dzień uroczystościach.
     Inauguracja obchodów miała miejsce w "sercu" diecezji - sandomierskim Wyższym Seminarium Duchownym. O godz. 1000, w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła, J.E. ks. bp Andrzej Dzięga celebrował Mszę świętą. Najświętszą Ofiarę Chrystusową sprawowali w koncelebrze pozostali Solenizanci, będący związani na co dzień z instytucją naszej "Alma Mater", ks. dyrektor Andrzej Barzycki oraz ks. lic. Andrzej Szymański. W Świętym Zgromadzeniu wzięli udział również m.in. honorowi Kanonicy z kapituł diecezji sandomierskiej, Księża Profesorowie, alumni, siostry zakonne. Prastary gród Sandomierz reprezentowany był przez burmistrza, Pana Jerzego Borowskiego.
     Na zakończenie Mszy świętej, w stronę Czcigodnych Solenizantów, popłynęły serdeczne życzenia imieninowe. Wyrazicielami ich byli: w imieniu Wspólnoty seminaryjnej: J.M. ks. rektor Jan Biedroń; ks. notariusz Mariusz Telega, reprezentujący Kurię biskupią; burmistrz Jerzy Borowski - jako przedstawiciel władz samorządowych i mieszkańców Sandomierza.
     W dalszej części, wewnątrz po benedyktyńskiego gmachu, zaproszeni Goście mieli możliwość uczestnictwa w akademii o charakterze patriotycznym. Retransmisje wystąpień papieskich naszego wielkiego rodaka - Sługi Bożego Jana Pawła II przeplatane były donośnym brzmieniem ujmujących pieśni, w wykonaniu Chóru seminaryjnego. Finalnym akcentem programu, przygotowanego przez Seminarium Duchowne, był wspólny, świąteczny obiad, którego podniosły charakter uświetniły śpiewy, dekoracje oraz wyrazy wdzięczności i życzeń.
     Przejawy szczególnej bliskości ze swoim Pasterzem dopełniła nasza Wspólnota uczestnictwem w Mszy świętej o godz. 1730, w Bazylice katedralnej. Liturgii przewodniczył Dostojny Solenizant w asyście Biskupów pomocniczych i blisko 50-ciu kapłanów.
     W ten sposób przeżyty dzień podkreślił nasze uwielbienie, jakie składamy Bogu Trójjedynemu, za dar osoby J.E. ks. bpa Andrzeja Dzięgi i wielkiej wartości Jego posługi dla Kościoła sandomierskiego. Nie brakowało również refleksji nad postawą umiłowania Boga i Ojczyzny, jaką na przykładzie św. Andrzeja Boboli, podkreślał tego dnia Biskup Andrzej w swoich homiliach.


opr. A.K.

14 maja 2007
80-ta rocznica urodzin J.E. ks. bpa seniora Wacława Świerzawskiego
    W poniedziałek 14 maja, o godz. 1200 w Bazylice katedralnej w Sandomierzu celebrowana była uroczysta Msza święta. Okazją, która zgromadziła w katedrze liczną rzesze kapłanów Diecezji Sandomierskiej oraz dużą grupę wiernych, była 80-ta rocznica urodzin J.E. ks. bpa seniora Wacława Świerzawskiego. Eucharystii przewodniczył J.E. ks. bp Andrzej Dzięga, natomiast homilię wygłosił J.E. ks. bp Edward Frankowski. Po zakończonej Liturgii w imieniu Księży Biskupów życzenia Czcigodnemu Jubilatowi złożył Biskup Ordynariusz, natomiast w imieniu Prezbiterium Sandomierskiego wyrazy życzliwości i synowskiego oddania złożył ks. dr Michał Spociński. Dowody miłości i życzliwości dla Biskupa Seniora popłynęły z ust członków Zespołu Pieśni i Tańca "Racławice".
     Ostatnim punktem uroczystości był wspólny obiad w Wyższym Seminarium Duchownym, w trakcie którego ks. rektor Jan Biedroń wraz z przedstawicielami alumnów złożył życzenia Księdzu Biskupowi.


opr. S.M.

8 maja 2007
Święcenia diakonatu
    Dnia 8 maja w uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu o godzinie 1000 rozpoczęła się uroczysta Msza święta. W czasie Eucharystii ośmiu alumnów V roku Sandomierskiego Seminarium przyjęło święcenia diakonatu. Liturgii przewodniczył J. E. ks. bp Marian Zimałek, który w tym dniu obchodził 20-lecie przyjęcia sakry biskupiej. Ta podwójna uroczystość zgromadziła w Katedrze liczną rzeszę księży z całej Diecezji.
    Przed błogosławieństwem końcowym nowowyświęceni Diakoni złożyli na ręce J.E. ks. bpa Mariana Zimałka podziękowania dla wszystkich Księży Biskupów, Zarządu Seminarium, Ojców Duchownych, Księży Profesorów oraz Rodziców. Życzenia dla czcigodnego Jubilata złożył J.E. ks. bp Andrzej Dzięga, przedstawiciele Prezbiterium Sandomierskiego, Sióstr Zakonnych oraz wiernych nasze Diecezji.
    Ostatnim punktem uroczystości był wspólny obiad w Seminarium, w trakcie którego ks. rektor Jan Biedroń wraz z przedstawicielami alumnów złożył życzenia Księdzu Biskupowi.


opr. S.M.

6 maja 2007
Dzień skupienia Rodziców Diakonów roku VI
    Dnia 6 maja w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu odbył się doroczny dzień skupienia Rodziców Diakonów roku VI. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 1000. Przybyłych Gości powitał Rektor Seminarium ks. dr Jan Biedroń. Następnie konferencję ascetyczną wygłosił ojciec duchowny ks. Wojciech Marzec, po której Rodzice mieli możliwość skorzystania ze Spowiedzi Świętej. Głównym punktem dnia skupienia była Msza święta, której przewodniczył Ksiądz Rektor. Homilię wygłosił Wicerektor ks. dr Adam Kończak.
     Po zakończeniu sprawowania Eucharystii wszyscy zgromadzeni przeszli na refektarz klerycki, gdzie wraz z alumnami spożyli uroczysty obiad. Ostatnim punktem programu było spotkanie z Księdzem Rektorem na auli wykładowej.


opr. S.M.

1 maja 2007
Dzień Otwartej Furty
    Po raz ósmy 1-go maja bramy Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu otworzyły się dla Przyjaciół. Już od samego rana do naszej Alma Mater zmierzały setki osób aby zjednoczyć się na Mszy świętej o godz. 10 we wspólnej modlitwie. W tym roku sprawowaniu Eucharystii przewodniczył J.E. ks. bp Andrzej Dzięga. Homilię do zebranych wygłosił ks. rektor dr Jan Biedroń, który nawiązując do obrazu Dobrego Pasterza ukazał jakimi winni być kapłani posyłani do pracy parafialnej. Jako dobrzy pasterze powinni dbać o powierzone sobie owce. I takich kapłanów stara się przygotowywać seminarium duchowne. Mszę świętą uświetniła gra orkiestry dętej z Komorowa a także śpiew chóru kleryckiego.
    Przybywający mogli zwiedzać kompleks budynków seminaryjnych oraz zobaczyć wiele wykonanych prac przez ostatni rok: odnowione mury seminarium od ulicy Żeromskiego, odnowioną kaplicę w budynku "Nazaret", odrestaurowane aule wykładowe, zagospodarowany wirydarz profesorski oraz wyłożene alejki spacerowe kostką brukową. Rok czasu to niewiele a tak wiele wykonanych prac, a to wszystko w głównej mierze dzięki wsparciu księży naszej diecezji oraz Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego. Przygotowane były także dwie wystawy: misyjna oraz paramentów liturgicznych i innych zabytków znajdujących się w kościele św. Michała, które nie są pokazywane na co dzień zwiedzającym. Wiele atrakcji czekało także na zewnątrz. Na scenie polowej grały zespoły: Trzy nie 4 z Mielca oraz klerycki zespół Wbrew Pozorom. Jeżeli ktoś miał odrobinę szczęścia, kupując los na loterii fantowej mógł wygrać rower górski. Redakcja Powołania i Przyjaciela - pism kleryckich dla członków stowarzyszenia WSD oraz Małych Przyjaciół - zorganizowały konkurs wiedzy religijnej, w którym nie było przegranych. Nagrodę główną rower górski wygrała Marta Kilarska z parafii pw. Świętego Józefa w Klimontowie. Natomiast na boisku sportowym rozgrywane były mecze piłki nożnej między zgłaszającymi się drużynami. Przy zimnym wietrze jaki panował jednocześnie wzmagał się apetyt. Także o zgłodniałych pomyśleli organizatorzy. Przygotowane były stanowiska z bigosem siostry Teresy oraz grile z pieczoną kiełbaską. Dla spragnionych "Tawerna" seminaryjna przygotowała stanowiska z napojami i słodyczami.
    Całość spotkania z Przyjaciółmi Wyższego Seminarium Duchownego zakończyła odśpiewana litania do Matki Bożej oraz krótkie rozważanie ojca duchownego Dariusza Bęca. Pomimo chłodnego dnia atmosfera spotkania była bardzo gorąca i pełna radości ze wspólnego przebywania razem. Do zobaczenia za rok!!!


opr. Wojciech Kania


©2003 - 2008 WSD Sandomierz