Strona Główna | Do ściągnięcia | Ciekawe strony | Kontakt  

 AKTUALNOŚCI

   Strona główna

/

Aktualności


Rok akademicki
2003/2004

        wrzesień

        październik

        listopad

        grudzień

        styczeń

        luty

        marzec

        kwiecień

        maj

        czerwiec


Rok akademicki
2004/2005


Rok akademicki
2005/2006


Rok akademicki
2006/2007


Rok akademicki
2007/2008


Rok akademicki
2008/2009


Rok akademicki
2009/2010


Rok akademicki
2010/2011


W najbliższym czasie

MAJ
rok akademicki 2003/2004

29 maja 2004
Święcenia kapłańskie
    Dnia 29 maja o godz. 10.00 w Bazylice katedralnej w Sandomierzu Ks. bp Andrzej Dzięga udzielił święceń kapłańskich 23 diakonom naszego seminarium. W tej uroczystej Mszy świętej uczestniczyli także Księża Biskupi: Marian Zimałek i Edward Frankowski, a także około 140 księży.
Wyświęceni kapłani pochodzą z następujących parafii:
    Andrzejewski Hubert par. Miłosierdzia Bożego, Ostrowiec Św..
    Berkowicz Piotr par. św. Marii Magdaleny, Brzyska.
    Bolesta Marian par. Podwyższenia Krzyża Świętego, Huta Krzeszowska.
    Chamerski Leszek par. MB Różańcowej, Koprzywnica.
    Czajka Marcin par. św. Mikołaja, Potok Wielki.
    Drabowicz Antoni par. św. Jana Chrzciciela, Skotniki.
    Janda Tadeusz par. Chrystusa Króla, Łańcut.
    Kaczor Dariusz par. św. Marii Magdaleny, Dukla.
    Kasprzycki Grzegorz par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Iwaniska.
    Kata Mieczysław par. św. Onufry, Dąbrówka.
    Kiszka Jacek par. Chrystusa Nauczyciela, Ostrowiec Św..
    Kotulski Tomasz par. Wniebowzięcia NMP, Tarnobrzeg.
    Kulpa Krzysztof par. św. Jana Chrzciciela, Janów Lubelski.
    Malec Paweł par. św. Wojciecha BM, Tarnawa Górna.
    Marchewka Jacek par. św. Piotra i Pawła, Nowy Żmigród.
    Miklewicz Zbigniew par. św. Stanisława BM, Osiek.
    Pietroński Piotr par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Łętownia.
    Rząsa Ireneusz par. MB Królowej Polski, Nowa Dęba.
    Rzeszutek Wojciech par. Trójcy Przenajświętrzej, Rudnik n. Sanem.
    Skoczylas Bartosz par. Świętej Trójcy, Leżajsk.
    Skrzypczak Jacek par. NMP Matki Kościoła, Komorów.
    Tomoń Rafał par. Podwyższenia Krzyża Świętego, Krosno.
    Tryk Krzysztof par. Nawiedzenia NMP, Wola Rzeczycka.

opr. T.S.

23 maja 2004
Rekolekcje przed święceniami kapłańskimi
    Diakoni rocznika VI, po ukończeniu praktyk duszpasterskich w parafiach i po obronie prac magisterskich, rozpoczęli swoje bezpośrednie przygotowanie do święceń kapłańskich pięciodniowymi rekolekcjami na Świętym Krzyżu. Nauki rekolekcyjne prowadzi O. duch. Jacek Beksiński. Na ten szczególny czas przygotowania otaczamy ich naszą wspólną modlitwą. Rekolekcje zakończą się 28 maja na dzień przed święceniami kapłańskimi.

opr. P.S.

22 maja 2004
Pożegnanie diakonów
    W sobotni wieczór, 22 maja 2004 r., o godz. 19.00 odbyło się uroczyste pożegnanie diakonów VI roku, którzy następnego dnia, tj. 23 maja, rozpoczęli swoje rekolekcje przed święceniami kapłańskimi. W pożegnaniu naszych najstarszych braci brała udział cała Wspólnota seminarium, a także Ks. rektor Michał Mierzwa, Ks. Ryszard Zbyrad - dyrektor administracyjny, Księża Prefekci i Ojcowie Duchowni.
Cały program pożegnania przygotowali bracia z roku V, gdzie w bardzo umiejętny sposób, humorystycznie przedstawiali poszczególnych diakonów, kończących już swoje seminaryjne przygotowanie do przyjęcia święceń kapłańskich. Do wspólnych wspomnień, w tym również i życzeń, przyłączyli się Ojcowie Duchowni, a także Ksiądz Rektor.

opr. T.S.

21 maja 2004
Czuwanie modlitewne na Świętym Krzyżu
    W piątek 21 maja 2004 roku, o godz. 19,30 cała Wspólnota seminaryjna wyjechała na nocne czuwanie modlitewne do najstarszego Sanktuarium polskiego na Świętym Krzyżu. Na miejsce dojechaliśmy na godz. 21,00, gdzie po wspólnie odśpiewanym Apelu Jasnogórskim rozpoczęła się Droga Krzyżowa przygotowana przez nowowyświęconych diakonów. W ten sposób dotarliśmy do samego centrum - Sanktuarium Krzyża Świętego. Po krótkiej modlitwie indywidualnej rozpoczęło się nabożeństwo pokutne przygotowane przez Ks. rektora Michała Mierzwę. O godz. 24,00 rozpoczęliśmy Mszę świętą, której przewodniczył Ks. bp Andrzej Dzięga, a Słowo Boże wygłosił Ks. rektor Michał Mierzwa. Po Mszy świętej Ks. prefekt Bogdan Krempa wygłosił konferencję ascetyczną, po której, cała Wspólnota seminaryjna uczciła relikwie Krzyża św. Składamy serdeczne "Bóg zapłać" Kustoszom tego sanktuarium - Ojcom Oblatom Maryi Niepokalanej za ciepłe i serdeczne przyjęcie naszej społeczności seminaryjnej.

opr. P.S.

20 maja 2004
Obrona prac magisterskich
    Czas pobytu w Seminarium przeznaczony jest na formację ludzką, duchową, intelektualną i pastoralną. Formacja intelektualna została uwieńczona obroną prac magisterskich 20 maja 2004 roku. Ten dzień majowy wpisał się zatem na stałe w historię życia diakonów VI roku. Obrona prac magisterskich w tym roku miała miejsce w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Do obrony przystąpiło 23 diakonów. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył Dziekan Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki. Promotorami prac magisterskich byli m.in. Ks. prof. dr hab. Józef Krasiński, Ks. dr Michał Mierzwa, Ks. dr Leon Siwecki, Ks. dr Jan Biedroń i Ks. dr Bogdan Stanaszek.
Obrona przebiegała spokojnie i wszyscy studenci obronili prace magisterskie.

opr. P.S.

19 maja 2004
Konferencja Ks. biskupa Wacława Świerzawskiego.
    Wspólnota naszego seminarium gościła w tym dniu Ks. bpa Wacława Świerzawskiego. Spotkanie to odbyło się w kaplicy seminaryjnej, a obecni na nim byli również Ojcowie Duchowni, Ks. rektor Michał Mierzwa i Ks. prorektor Jan Biedroń. Po wspólnie odmówionych Nieszporach Ksiądz Biskup wygłosił do wszystkich konferencję ascetyczną, której tematem było kierownictwo duchowe alumnów. W wypowiedzianych słowach wskazywał na ogromne znaczenie kierownika duchowego w życiu każdego kleryka, a później także kapłana. Mówiąc o kierownictwie duchowym Ksiądz Biskup ukazał również poszczególne warunki dobrej spowiedzi świętej i jak one powinny wyglądać w życiu każdego przygotowującego się do przyjęcia święceń kapłańskich alumna.
Spotkanie to zakończyło się wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

opr. T.S.

Rozpoczęła się sesja zaliczeniowa
    W dniach od 17.05.2004 do 04.06.2004 roku, w WSD w Sandomierzu trwa sesja zaliczeniowa. Dla każdego alumna jest to czas intensywnej pracy intelektualnej. Wszystkim klerykom, życzymy w tym niezwykle aktywnym i pracowitym czasie światła Ducha Świętego i dobrych wyników w nauce.

opr. T.S.

16 maja 2004
Święto patronalne Ks. bpa Andrzeja Dzięgi
    Dzień św. Andrzeja Boboli - patrona Polski, był okazją do szczególnej modlitewnej pamięci o biskupie sandomierskim Andrzeju Dziędze z okazji dnia Imienin. Na Mszy świętej, sprawowanej o godz. 10.30 w sandomierskiej Katedrze pod przewodnictwem Solenizanta, obecni byli przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Eucharystię koncelebrowali również: Ks. bp. Wacław Świerzawski, Ks. bp. Marian Zimałek i Ks. bp. Edward Frankowski oraz około 30 kapłanów. Do wspólnej modlitwy włączyła się także wspólnota alumnów naszego Seminarium, w imieniu której życzenia imieninowe złożył diakon Paweł Sulicki - dziekan alumnatu.

opr. P.S.

14 maja 2004
1 rocznica śmierci Ś.P. Ks. Ryszarda Stanickiego
    W Chrzanowie, 14 maja 2004 roku o godz. 18,00 była sprawowana w 1 rocznicę śmierci Msza św. w intencji Ś.P. Ks. Ryszarda Stanickiego. We wspólnej modlitwie uczestniczyło kilku alumnów wraz z Ks. Prorektorem Janem Biedroniem, O. duch. Jackiem Beksińskim i O. duch. Wojciechem Pietraszkiem. Zmarłego kapłana pamięcią modlitewną otoczyli również, koledzy - Neoprezbiterzy oraz miejscowy Ks. proboszcz Wiesław Łobaza.
    Również w tym dniu, w godzinach porannych w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła w Sandomierzu, celebrowana była Msza Święta pod przewodnictwem Ks. rektora Michała Mierzwy. Do wspólnej modlitwy za + ks. Ryszarda włączyli się także alumni WSD, Siostry zakonne i wierni świeccy.

opr. T.S.

11 maja 2004
Prymas Węgier Péter Erdö w Seminarium
    We wtorek 11 maja 2004 roku w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła w Sandomierzu uroczystą Mszę św. celebrował Prymas Węgier Péter Erdö. Koncelebransami byli także: Ks. Bp. Kiss Rigó László - Biskup Esztergom, Ks. Bp Andrzej Dzięga, Ks. Bp Edward Frankowski, Ks. Bp Marian Zimałek oraz licznie zgromadzeni Księża Profesorowie naszego Seminarium. Na tej Mszę św. obecni byli również przedstawiciele z parafii św. Emeryka z Budapesztu i Esztergom.
Wraz z nimi przybyły także rodziny z Sandomierskiego Chóru Katedralnego goszczące przybyłych Gości z Węgier.
    Po zakończonej Mszy św. odbyło się spotkanie Wspólnoty Seminaryjnej z Prymasem Węgier Péter'em Erdö. Ks. Prymas przedstawił i sytuację, jaka jest w kościele katolickim na Węgrzech, wskazując na głęboką sekularyzację społeczeństwa polegającą m.in. na upadku wartości życia ludzkiego i drastycznym spadku powołań kapłańskich. Ks. Prymas odpowiadał również na liczne pytania zgromadzonego audytorium.

opr. P.S.

10 maja 2004
Wieczny odpoczynek...
    W parafii MB Królowej Polski w Nowosielcu, odbył się pogrzeb Ś.P. Tadeusza Bednarza - taty naszego kolegi Marka, alumna IV roku. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Prorektor Jan Biedroń. Na wspólnej modlitwie obecny był rok IV oraz licznie zgromadzeni kapłani.
    Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

opr. T.S.

10 maja 2004
"Węgry - Polska; Wspólne dziedzictwo"
    Pod tym hasłem odbyła się w dniach 10-11 maja 2004 roku, w Sandomierzu sesja naukowa poświęcona współpracy polsko-węgierskiej. Całość tego dwudniowego spotkania rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Ks. Prymasa Węgier Péter'a Erdö i licznie zaproszonych gości z Węgier i Polski. Mszę Świętą koncelebrowali: Biskup Esztergom Kiss Rigó László, Ks. Bp. Andrzej Dzięga, Ks. Bp. Edward Frankowski, Ks. Bp. Marian Zimałek.
    Część naukowa odbyła się w Domu Katolickim w Sandomierzu. Pierwszy wykład "Rozwój Kościoła węgierskiego na przestrzeni ostatnich 25 lat" - wygłosił kard. Péter Erdö, Prymas Węgier. Z kolei biskup Esztergom - Kiss Rigo Lászlo ukazał obecną strukturę Seminariów Duchownych i szkolnictwa kościelnego na Węgrzech. Trzeci wykład wygłosił Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, prezentując sytuację polskiego duchowieństwa na Węgrzech w czasie II wojny światowej. Ostatni wykład pt. "Powojenne losy Kościoła katolickiego na Węgrzech z polskiej perspektywy" wygłosił dr Andrzej Grajewski, zastępca Redaktora Naczelnego "Gościa Niedzielnego" w Katowicach.
    Po południu prymas Węgier odsłonił i poświęcił pamiątkową tablicę upamiętniającą tysiącletnie więzi Węgier i Polski, umieszczoną na ścianie Instytutu Teologicznego. Inicjatorem i fundatorem pamiątkowej tablicy jest Andrzej Przewoźnik, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.

opr. P.S.

9 maja 2004
Wyjazd duszpasterski alumnów
    W V Niedzielę Wielkanocną tj. 9 maja 2004 roku odbył się wyjazd duszpasterski alumnów naszego Seminarium do kolejnych parafii naszej diecezji. Wyjazd ten objął 5 dekanatów diecezji: Ostrowiec Św. Wschód, Ostrowiec Św. Zachód, Ożarów, Połaniec i Raniżów. Alumni spotkali się m.in. z Przyjaciółmi należącymi do Stowarzyszenia Przyjaciół Seminarium oraz odczytali list Ks. rektora Michała Mierzwy, który był podziękowaniem za otrzymane od ludzi dobro.

opr. T.S.

8 maja 2004
Święcenia diakonatu
    Dnia 8 maja o godz. 10,00 w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu 18 alumnów z V roku przyjęło z rąk Ks. Bpa Mariana Zimałka święcenia diakonatu. Wyświęceni diakoni pochodzą z następujących parafii:
1. Chłopek Marcin par. Św. Wawrzyńca, Olbierzowice.
2. Cudziło Rafał par. Podwyższenia Krzyża, Pysznica.
3. Gawlak Tomasz par. Wniebowzięcia NMP, Goźlice.
4. Golec Grzegorz par. NMP-Królowej Polski, Andrzejów.
5. Grochowina Michał par. Świętej Trójcy, Raków.
6. Irek Krzysztof par. Św. Mikołaja, Kiełczyna.
7. Janiec Roman par. Niepokalanego Serca NMP, Cholewiana Góra.
8. Koba Witold par. Narodzenia NMP, Hyżne, diec. przemyska.
9. Krasula Mariusz par. Św. Floriana, Koprzywnica.
10. Krzos Bartłomiej par. Św. Jadwigi Królowej, Janów Lubelski.
11. Maciąg Artur par. Św. Wawrzyńca, Olbierzowice.
12. Majecki Michał par. Św. Wawrzyńca, Nowa Słupia.
13. Maruszak Grzegorz par. Świętej Trójcy, Raków.
14. Piekarski Krzysztof par. Św. Anny, Trzęsówka, diec. rzeszowska.
15. Sulicki Paweł par. Św. Jana Ewangelisty, Chobrzany.
16. Wojciechowski Łukasz par. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Iwaniska.
17. Woszczyna Mateusz par. Św. Wojciecha, bpa i męczennika, Wola Raniżowska.
18. Zyśko Paweł par. Św. Stanisława, bpa i męczennika, Batorz.

opr. P.S.

7 maja 2004
Sesja naukowa o Ks. prałacie Stanisławie Sudole
    Alumni roczników I, II, III i IV uczestniczyli 7 maja 2004 roku w auli filii KUL w Stalowej Woli w sesji naukowej poświęconej Ks. prałatowi Stanisławowi Sudołowi (1895-1981). Sesja ta rozpoczęła się o godz. 8,00 uroczystą Mszą św. w Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli, której przewodniczył bp Adam Szal z Przemyśla. Koncelebransami byli: Ks. bp Andrzej Dzięga oraz Ks. bp Edward Frankowski. Homilię wygłosił Ks. Michał Mierzwa - rektor WSD Sandomierz. Następnie uczestnicy mieli możliwość wysłuchania kilku referatów poświęconych osobie Ks. Prałata Stanisława Sudoła. Organizatorami sympozjum byli: Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu, Katedra Historii Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX w., Instytut Historii KUL Lublin, Fundacja Uniwersytecka Stalowa Wola oraz Towarzystwo Stanisławowskie im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu.

opr. T.S.

6 maja 2004
Niecodzienne spotkanie
    O godz. 15,30 dnia 6 maja 2004 roku w Seminarium odbyło się spotkanie Johna Horwat`a z Pensynwalii z alumnami WSD Sandomierz. Na to spotkanie przybyli również: Sławomir Olejniczak - Prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie, a także Sławomir Skiba - Wiceprezes tegoż Stowarzyszenia. Spotkanie to miało na celu naświetlenie problemu homoseksualizmu we współczesnym świecie, a także przyczyn jego powstawania. W wypowiedziach przybyłych Gości można było również odnaleźć liczne środki wskazujące na zapobieganie temu problemowi.

opr. T.S.

2 maja 2004
Rekolekcje alumnów z V roku
    Dnia 2 maja 2004 roku o godz. 18,00 w Radomyślu n/Sanem alumni roku V rozpoczęli rekolekcje przed przyjęciem święceń diakonatu. Czas rekolekcji był czasem modlitwy, refleksji nad swoim powołaniem i czasem głębokiego przygotowania się do święceń diakonatu. Alumni składają serdeczne "Bóg zapłać" O. duch. Dariuszowi Bęcowi, który prowadził spotkania rekolekcyjne, oraz Ks. Bogdanowi Piekutowi - Dyrektorowi Domu Rekolekcyjnego - za ciepłe i serdeczne przyjęcie. Rekolekcje zakończyły się 7 maja w godzinach popołudniowych.

opr. P.S.

2 maja 2004
Wyjazd duszpasterski alumnów
    W IV Niedzielę Wielkanocną zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza tj. 2 maja 2004 roku odbył się wyjazd duszpasterski alumnów naszego Seminarium do prawie sześćdziesięciu parafii naszej diecezji. Wyjazd ten objął dekanaty: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Janów Lubelski, Koprzywnica, Modliborzyce, Nisko. Podczas Mszy Świętych Alumni odczytywali list rektora, a po Eucharystii spotykali się m.in. z Przyjaciółmi należącymi do Stowarzyszenia Przyjaciół Seminarium oraz z Liturgiczną Służbą Ołtarza.

opr. T.S.

1 maja 2004
Dzień Otwartej Furty
    Modlitwa, muzyka, radość, sport... - takimi czterema słowami można najlepiej i najkrócej streścić to, co działo się pierwszego dnia miesiąca maja w naszym Seminarium. Już po raz piąty został zorganizowany Dzień Otwartej Furty dla Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Przybyła do nas ponad 5,5 tysięczna "armia" Przyjaciół z diecezji sandomierskiej i z kilku miejscowości spoza diecezji. O godz. 10,00 na ołtarzu polowym została celebrowana uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. rektora Michała Mierzwy, homilię zaś wygłosił Ks. prorektor Jan Biedroń. Przed rozpoczęciem Mszy św. Ks. Rektor powitał przybyłe zorganizowane grupy Przyjaciół z 98 parafii oraz gości, którzy przyjechali indywidualnie, a także z całymi rodzinami.. Rekord frekwencji ustanowiła parafia Jeżowe, z której przybyło 432 osoby wraz ze swym duszpasterzem Ks. Marianem Zarębą. Swoją obecnością zaszczyciły nas m.in.: Zespół muzyczno-wokalny z parafii Chobrzany, Orkiestra dęta z par. MB Różańcowej z Koprzywnicy, Zespół muzyczny z par. Komorów i Zespół muzyczny alumnów WSD Sandomierz Wbrew Pozorom. Atrakcją dnia był pokaz wschodniej sztuki walki zaprezentowany przez grupę młodzieży z parafii Jeżowe i Ks. Mariana Zarębę. Przybyli goście mogli skorzystać z wielu możliwości spędzenia czasu w naszym Seminarium, np.: zwiedzanie budynków seminaryjnych i biblioteki, udział w loterii fantowej, w zabawach na boisku i w rozmowach z klerykami. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż całość Dnia Otwartej Furty była filmowana przez Telewizję Trwam.
    Zwieńczeniem całego dnia było o godz. 14,30 wspólne odśpiewanie Litanii do Matki Bożej zakończonej refleksją O. duch. Jacka Beksińskiego. Ogólna liczba naszych Przyjaciół przybyłych na ten dzień wynosiła ok. 5500 osób.
    Wszystkim Przyjaciołom, którzy nas odwiedzili składamy serdeczne "Bóg zapłać".

opr. P.S.

©2003 - 2008 WSD Sandomierz